Google’s Penguin algoritme: een beschermingsmaatregel

Google’s Penguin algoritme: een beschermingsmaatregel

google seo

Om te voorkomen dat mensen op een oneerlijke manier zorgen voor een hoge ranking van een website in een zoekmachine als Google, heeft Google verschillende maatregelen genomen. Deze maatregelen bestaan uit algoritmes en worden ook wel penalties genoemd. Het Penguin algoritme is een voorbeeld van zo’n penalty. Penguin zorgt ervoor dat websites waar gebruik wordt gemaakt van agressive link building, ofwel het overmatig gebruik van (foutieve) links als bevordering van de positie in Google, worden ‘gestraft’ door hen te behandelen als websites van lagere kwaliteit. Schrijven en Vertalen Magazine legt uit hoe Penguin precies werkt en wat je ertegen kunt doen.

Wat doet het Penguin algoritme met je website?

Wanneer Google ziet dat jouw website zich schuldig maakt aan het foutieve gebruik van links, zoals bijvoorbeeld betaalde links, een link opvragen, onderhandelen in link-uitwisselingen en automatische productie van links via een SEO-tool, neemt Google maatregelen. Hoe merk je dit op je website? Wanneer je website voorheen op positie 4 stond in Google zoekresultaten, merk je wellicht dat je ineens op de dertigste pagina in de resultaten staat. Een aanzienlijk – en desastreus – verschil dus. De pagina waarop het keyword met de link staat, kan door Google worden verwijderd uit je index, terwijl de rest van de website blijft bestaan. Hoe merk je dat je slachtoffer bent geworden van een Penguin penalty? Dit kun je merken door een plotselinge, drastische daling van traffic naar 0 op je website middels een bepaald keyword, of een drastische daling van traffic binnen een tijdspanne van 48 uur.

Hoe controleer je of er een Penguin penalty heeft plaatsgevonden op je website?

Marie Haynes, eigenaar van HIS web marketing, geeft de volgende adviezen om te controleren of je website een Penguin penalty heeft moeten ondergaan.  Ten eerste moet je er zeker van kunnen zijn dat het geen handmatige penalty is geweest. Dit kun je controleren door te kijken bij de Manual Actions-sectie in Google Webmaster Tools. Vervolgens moet je inloggen in je Google Analytics account, om te kijken of alleen organisch traffic vanuit Google drastisch gedaald is. Probeer ook via internet te achterhalen wat de laatste Penguin updates zijn. Als de data overeenkomen, kun je er vrijwel zeker van zijn dat er een Penguin penalty heeft plaatsgevonden.

Wat te doen na een Penguin penalty?

Het eerste dat je te doen staat als er daadwerkelijk een Penguin penalty heeft plaatsgevonden op je website, is kijken welke linkprofielen van andere websites in jouw niche goed ranken. Probeer percentages te verkrijgen van de volgende links: links van blogs en forums, dofollow links en nofollow links, low quality links. Dit kun je achterhalen door gebruik te maken van een zogenaamde backlink research tool. Wanneer je deze resultaten hebt verkregen, is het een kwestie van het op één lijn brengen van jouw percentages met de percentages van je concurrenten. Jouw doel is om het aantal foute links te veranderen in goede links. Hoe kom je een backlink research tool? Een voorbeeld van een goede tool is SEO SpyGlass van SEO PowerSuite. Deze tool controleert de backlinks van jouw site op basis van een aantal kwaliteitsfactoren en belicht de links die mogelijk de oorzaak zijn van de penalty.